W każdej mozaice jest obecna jedność i różnorodność

Każda płytka mozaiki, mając indywidualny i wyjątkowy charakter, należy zarazem do całości i ją współtworzy. W naszym logo w formie mozaiki krzyża, mamy własne barwy i kształty płytek. Razem ukazują one, że należymy jedni do drugich o tyle, o ile poszukujemy jedności w Chrystusie.

Polskie Forum Chrześcijańskie (PFCh) określa swoją tożsamość jako mającą swe korzenie w idei Globalnego Forum Chrześcijańskiego (www.globalchristianforum.org). Na pierwszym miejscu wyraża siebie nie jako nową organizację, stowarzyszenie czy wspólnotę Kościołów, lecz jako ruch chrześcijański, jako miejsce spotkania, jedności duchowej, chrześcijańskiego współdziałania i wspólnego świadectwa, bez formalnego członkostwa podmiotów zainteresowanych działaniami forum. Prowadzi ono działalność w oparciu o zasadę partycypacji, a jedyną jego strukturą jest Komitet Stały i sekretarz. W relacjach wewnętrznych forum kieruje się „złotą zasadą” różnorodności w jedności: „W tym, co konieczne – jedność; w tym, co wątpliwe – wolność; we wszystkim – miłość”.