Czytelnia

W tym miejscu znajdziesz obszerniejsze teksty omawiające ideę i cele PFCh

O idei Polskiego Forum Chrześcijańskiego

Chrześcijanie reprezentujący różne tradycje wyznaniowe coraz częściej dziś spotykają się i angażują we wspólne działania, przekraczając granice konfesyjne, regionalne, narodowe, etniczne i kulturowe. W wielu miejscach na świecie członkowie różnych Kościołów, wspólnot chrześcijańskich i…

Read more

Przyjdź i zobacz

Od momentu powstania w 1998 roku, Globalne Forum Chrześcijańskie (www.globalchristianforum.org) zdołało zgromadzić pewien zasób praktycznych doświadczeń współpracy między kościołami. Niniejsze rozważania są próbą wyrażenia teologicznych (zwłaszcza eklezjologicznych) intuicji i uwag, jakie wyłoniły się z…

Read more