Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro

polskie_forum_chrzescijanskie_postfacebook

Polskie Forum Chrześcijańskie zorganizowało konferencję naukową pod tytułem: Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro. Konferencja odbyła się 20 października 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie, przy ul. Wybornej 20.

Celem konferencji było poddanie refleksji teologicznej pneumatologicznego aspektu jedności chrześcijańskiej. Myśl przewodnia „jeden Duch, różne dary, wspólne dobro” została zaczerpnięta z fragmentu 1 Listu do Koryntian (12,4-7), zachęcającego do jedności, która afirmuje i docenia różnorodność darów, jakie przynoszą poszczególne tradycje i wspólnoty chrześcijańskie, i angażuje je w działania na rzecz wspólnego dobra.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z konferencji:

A dla wszystkich tych, którzy nie mogli być tego dnia obecni zamieszczamy także nagrania wystąpień prelegentów.

Rozpoczęcie

Sesja biblijna

Sesja historyczna

Sesja systematyczno-dogmatyczna

Sesja praktyczna

Related Post