Polskie Forum Chrześcijańskie rozpoczyna działalność

Konferencją naukową pod hasłem „Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro” zainaugurowało w Warszawie działalność Polskie Forum Chrześcijańskie. Na polski grunt inicjatywę tę przeszczepił ks. prof. Andrzej Perzyński. Kierownik Katedry Ekumenizmu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był gościem Marcina Witana w Kurierze Ekumenicznym.

czytaj dalej>>>

Related Post